Cream Beauticians V.O.F., gevestigd aan de Grote markt 117, 1315 JC te Almere, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Cream Beauticians verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website creamforyou.nl.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Cream Beauticians gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je bij belangrijke wijzigingen hierover informeren, en het meest actuele privacybeleid vind je altijd creamforyou.nl. Cream Beauticians raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2019.

Op de creamforyou.nl website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we als je onze website creamforyou.nl gebruikt?

Wanneer je de website creamforyou.nl bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres) om de functionaliteiten van de website te bieden en deze technisch te beheren.

Wanneer je een aankoopt doet op de website verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je: Je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Daarnaast is het ook mogelijk om een account aan te maken.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De gegevens in je account bewaren wij tot dat jij deze zelf verwijderd. Indien je geen account hebt en je alleen een bestelling hebt gedaan bewaren wij deze gegevens 1 jaar. Je e-mail adres bewaren we om je nog eventuele commerciële e-mails toe te sturen mits je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Cream Beauticians schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in zoals PostNL voor het versturen van de bestellingen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker.

Cream Beauticians schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik. Indien Cream Beauticians hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Cream Beauticians zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Cream Beauticians gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Cream Beauticians over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen, of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

Cream Beauticians
Grote markt 117
1315 JC Almere

Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen, dan kun je dat ook aangeven door een verzoek op te sturen naar info@creamforyou.nl. In iedere e-mail die je van ons ontvangt is onderaan ook een uitschrijflink opgenomen.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je ons bereiken via info@creamforyou.nl. Voor klachten over de verwerking van je persoonsgevens door Cream Beauticians kan je ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.