Is het item toch niet helemaal wat je in gedachten had? Jammer, maar dat kan gebeuren. Zolang het product nog niet gebruikt is kun je deze bij ons retourneren. Meld je retour aan door een mail te sturen naar info@creamforyou.nl en vermeld daarin je naam, ordernummer, product, bankrekeningnummer en met voorkeur (niet verplicht) ook de reden van retour. Gebruik als onderwerp van je e-mail ‘RETOUR’. Vervolgens kun je de retour (op eigen kosten) terug sturen naar: Grote Markt 117, 1315 JC Almere. Zodra wij het pakket retour hebben ontvangen zullen wij binnen 5 werk dagen het aankoopbedrag terugstorten op jouw rekening. Afhankelijk van je bank kan dit 1-3 werkdagen in beslag nemen.

Voorwaarden van het retourneren:

Je hebt het recht om jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na de annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.
Het product moet ongeopend/gebruikt zijn.
Het artikel moet in originele staat zijn geretourneerd worden(kaartjes, plastic verpakking).
Wanneer je je retour opstuurt, bewaar dan altijd je PostNL Track&Trace bonnetje totdat je retour verwerkt is. Dit is jouw bewijs.

RUILEN

Wil je jouw artikel ruilen voor een ander product/lifestyle item? Dat kan! Meld je retour aan zoals hierboven staat aangegeven. Vervolgens kun je de retour (op eigen kosten) terug sturen naar Grote Markt 117, 1315 JC Almere. Gebruik als onderwerp van je e-mail ‘’RUILEN’’. Nadat je jouw retour hebt aangemeld zorgen wij ervoor dat je het juiste product/lifestyle item kunt bestellen (mits deze op voorraad is) zonder dat je daar verzendkosten voor hoeft te betalen.

LET OP: Vergeet je ordernummer niet te vermelden.

LET OP: Vergeet de pakbon niet toe te voegen.

NIET VERGETEN:

Als het product beschadigd is kunnen wij deze niet meer terug nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht.

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.